lägg patiens

Idioten

Patiens Idioten

Idioten är en enkel patiens som spelas med en kortlek. Patiensens ursprung är okänt, men namnet lär syfta på det sinnestillstånd man kan uppnå eftersom patiensen inte ofta går ut. Det sägs faktiskt att tjuvar och andra skurkar som sitter i fängelse gärna lägger Idioten, för om de lyckas få patiensen att gå ut så blir de frigivna samma månad. Det säger lite om hur liten sannolikheten är för att patiensen ska gå ut, men å andra sidan så är det en utmaning och det är däri det roliga finns.

 
Att lägga patiensen
Efter att ha blandat kortleken så lägger du ut fyra öppna kort (med baksidan mot bordet). Om det finns två eller fler kort som har samma färg så får du ta bort alla dessa kort utom det högsta kortet. Om det exempelvis ligger hjärter kung, hjärter fyra, klöver tre och klöver nio på bordet så får ddu ta bort hjärter fyra och klöver tre. Därefter läggs ytterligare fyra kort ut över de gamla (även om det är tomt på en eller flera platser). Återigen jämför du de fyra översta korten och slänger de som kan tas bort. Nu kommer även de underliggande korten att komma fram när du slänger några av de översta korten och då får även de underliggande korten användas i spelet.
 
Ifall någon plats blir tom så får valfritt kort från den översta raden flyttas ner till den tomma platsen. När kortlekens samtliga 52 kort är utlagda och du enbart har de fyra essen kvar så har patiensen gått ut. Men tänk på att den sällan gör det, så bli inte frustrerad om du inte lyckas.

 

 

Golf

 
Patiens Golf

Golf är en patiens som läggs med en vanlig kortlek bestående av 52 kort. Precis som i många andra patienser handlar det om att få bort alla korten från upplägget för att patiensen ska gå ut.

 
Att börja patiensen
För att börja patiensen lägger du ut sju rader med fem öppna kort i varje rad. Låt varje rad delvis täckas av nästa rad. De kort som blir över i kortleken bildar en hög med baksidan uppått framför spelaren.
 
Att lägga patiensen
När du ska lägga Golf ska du tänka på att färgerna är betydelelösa, det är alltid nummerordning som gäller. Du börjar med att vända upp ett kort från högen och sedan jämför du detta med de kort som ligger utlagda på bordet. Kan du tillsammans med något av de kort som ligger fria på bordet bygga vidare uppåt eller nedåt så kan du lägga dit kortet från högen. Bygg sedan vidare så långt du kan och därefter tar du ett nytt kort från högen och fortsätter bygga så långt det är möjligt innan ett ytterligare nytt kort dras. Målet är förstås att få bort alla kort i upplägget.
 
Varianter av Golf
De varianter av Golf som finns handlar mest om vad som är tillåtet att göra med Kungen. En del spelare menar att det är stopp när man lagt en kung, medan andra som spelar patiensen anser att det är helt okej att bygga vidare från kung såväl uppåt som nedåt. För att bygga vidare uppåt så lägger man således Kung, Ess, Två, Tre och så vidare.