Patienser

Pokerpatiens

Detta är en typ av patiens som försöker efterlikna det populära kortspelet poker. Perfekt för dig som vill spela poker men inte har någon att spela med och inte vill spela online. En sak som kan skilja denna patiens något från andra är att man räknar poäng, så se till att ha papper och penna redo. Det finns två olika sorters pokerpatiens, liten och stor. Här kommer du att få ta del av reglerna till båda.

Liten pokerpatiens

Du börjar med att lägga ut fem kort med bildsidan upp bredvid varandra på bordet. Självklart ska du blanda leken ordentligt först och sedan dra korten slumpvis. När du lagt ut de första fem korten så lägger du ut ett kort i taget ovanpå de kort som redan ligger, även dessa med bildsidan upp. Det spelar ingen roll i vilken ordning du lägger ut dem men det måste ligga två kort i varje hög innan du kan börja lägga ut den tredje raden. Du gör nu samma sak tills det är fem kort i varje hög.

 

Målet är att få ihop pokerhänder som ger poäng i högarna. En pokerhand i varje hög. Lyckas man med det så får man poäng. Poängen räknar man precis som man gör i vanlig mörkerpoker; ett par = 1 poäng, två par i samma hög = 2 poäng, triss i samma hög = 3 poäng, stege = 4 poäng, färg = 5 poäng, kåk = 6 poäng, fyrtal = 7 poäng, färgstege = 8 poäng, färgstege med ess som högsta kort = 9 poäng. Alltså kan man som högst få 44 poäng, dock är det ganska sällsynt att man får mer än 20 poäng.

Stor pokerpatiens

Nu så börjar du med att lägga ett kort med bildsidan upp och lägg det gärna långt åt vänster, det ska få plats många på bordet. Nu lägger du nästa kort och det ska ligga direkt angränsande till det första kortet, antingen bredvid till höger om, diagonalt nedanför till höger eller direkt nedanför. För nästa kort gäller samma sak och du fortsätter med detta tills du har lagt ut 25 kort på fem rader vågrätt och fem rader lodrätt. Under tiden som du lägger ut så kan du om du vill kasta fem kort.

 

Även här gäller det att räkna poäng efter pokerhänder. Skillnaden blir att du får räkna både varje rad vågrätt och varje rad lodrätt. Här kan man som mest få ihop 79 poäng men bara att få över 40 är riktigt bra.

Idioten

Patiens Idioten

Idioten är en enkel patiens som spelas med en kortlek. Patiensens ursprung är okänt, men namnet lär syfta på det sinnestillstånd man kan uppnå eftersom patiensen inte ofta går ut. Det sägs faktiskt att tjuvar och andra skurkar som sitter i fängelse gärna lägger Idioten, för om de lyckas få patiensen att gå ut så blir de frigivna samma månad. Det säger lite om hur liten sannolikheten är för att patiensen ska gå ut, men å andra sidan så är det en utmaning och det är däri det roliga finns.

 
Att lägga patiensen
Efter att ha blandat kortleken så lägger du ut fyra öppna kort (med baksidan mot bordet). Om det finns två eller fler kort som har samma färg så får du ta bort alla dessa kort utom det högsta kortet. Om det exempelvis ligger hjärter kung, hjärter fyra, klöver tre och klöver nio på bordet så får ddu ta bort hjärter fyra och klöver tre. Därefter läggs ytterligare fyra kort ut över de gamla (även om det är tomt på en eller flera platser). Återigen jämför du de fyra översta korten och slänger de som kan tas bort. Nu kommer även de underliggande korten att komma fram när du slänger några av de översta korten och då får även de underliggande korten användas i spelet.
 
Ifall någon plats blir tom så får valfritt kort från den översta raden flyttas ner till den tomma platsen. När kortlekens samtliga 52 kort är utlagda och du enbart har de fyra essen kvar så har patiensen gått ut. Men tänk på att den sällan gör det, så bli inte frustrerad om du inte lyckas.

 

 

Golf

 
Patiens Golf

Golf är en patiens som läggs med en vanlig kortlek bestående av 52 kort. Precis som i många andra patienser handlar det om att få bort alla korten från upplägget för att patiensen ska gå ut.

 
Att börja patiensen
För att börja patiensen lägger du ut sju rader med fem öppna kort i varje rad. Låt varje rad delvis täckas av nästa rad. De kort som blir över i kortleken bildar en hög med baksidan uppått framför spelaren.
 
Att lägga patiensen
När du ska lägga Golf ska du tänka på att färgerna är betydelelösa, det är alltid nummerordning som gäller. Du börjar med att vända upp ett kort från högen och sedan jämför du detta med de kort som ligger utlagda på bordet. Kan du tillsammans med något av de kort som ligger fria på bordet bygga vidare uppåt eller nedåt så kan du lägga dit kortet från högen. Bygg sedan vidare så långt du kan och därefter tar du ett nytt kort från högen och fortsätter bygga så långt det är möjligt innan ett ytterligare nytt kort dras. Målet är förstås att få bort alla kort i upplägget.
 
Varianter av Golf
De varianter av Golf som finns handlar mest om vad som är tillåtet att göra med Kungen. En del spelare menar att det är stopp när man lagt en kung, medan andra som spelar patiensen anser att det är helt okej att bygga vidare från kung såväl uppåt som nedåt. För att bygga vidare uppåt så lägger man således Kung, Ess, Två, Tre och så vidare.

 

 

Klockan

Patiens Klockan

Klockan är en enkel, men populär patiens som förstås har fått sitt namn eftersom kortens placering motsvarar timmarnas placering på en klocka.  Patiensen är ett roligt sätt för barn att lära sig klockan. Det är en patiens som inte går ut särskilt ofta, så den är klurig, men rolig och utmanande. Om patiensen går ut eller inte beror på kortlekens blandning, det vill säga slumpen. Patiensen kallas även för Farfars Klocka.

 
Att börja patiensen
För att lägga Klockan använder du dig av en helt vanlig kortlek bestående av 52 kort. Du börjar med att lägga ut kort i en ring som en klocka. Korten ska vara dolda, ryggsidan ska alltså vara uppåt. Till att börja med blir det alltså 12 kort du lägger ut, ett kort för varje timme på klockan. Därefter lägger du ett kort i mitten av kortringen. Sedan fortsätter du att lägga ut korten tills det finns fyra kort i alla högar.
 
Att lägga patiensen
När alla korten är utlagda är det dags att börja spela, det vill säga lägga patiensen. Du börjar med att lyfta ett kort ur mittenhögen. Placera sedan kortet med ryggsidan nedåt på högen vid det klockslag som kortet motsvarar. Detta kort ska alltså vara öppet. Tar du exempelvis upp ruter sju lägger du detta kort med sjuan uppåt i den hög som finns där siffran sju finns på klockan. Ta sedan det understa kortet ur samma hög som du nyss lade kortet på och placera detta kort på det klockslag som motsvarar kortets valör. Om det är en tvåa som ligger underst i högen så lägger du detta där tvåans plats finns. Om du får en kung så läggs detta kort på högen i mitten och så tar du ett nytt kort från denna hög sedan. Patiensen går ut om klockan blir fullständig. Det betyder att det sista kortet ska vara en kung.

 

 

Harpan

Patiens Harpan 

Harpan är en av världens mest kända patienser.  På engelska heter patiensen Solitair som förstås kommer av det franska ordet för patiens, Solitaire. Harpan finns i en dataversion också och dataspelet följer med operativsystemet Windows, därför har den blivit mycket spridd över världen. Självklart kan du lägga patiensen med en vanlig kortlek också ifall du vill. Spelets mål är att bygga upp kortlekens samtliga kort i nummerordning ovanpå essen.

 
Att börja patiensen
För att spela Harpan börjar du med att lägga ut en vågrät rad med sex dolda kort och ett öppet kort. På denna rad lägger du sedan ut fem dolda kort och ett öppet kort. Alla dolda kort i föregående rad täcks då utav ett kort, medan det öppna kortet i föregående rad inte blir täckt. Därefter lägger du ut fyra dolda kort och ett öppet kort ovanpå föregående rad och så fortsätter man tills du på slutet endast lägger ett öppet kort längst ner i den första kolumnen av kort. Resterande kort i leken bildar hög vid sidan av talongen.
 
Att lägga patiensen
När du har gjort patiensens upplägg är det dags att börja spela. Du flyttar alla kort som går att flytta innan du tar upp nya kort från högen. Du bygger på kolumnerna i fallande höjd och varierande färg. Svart åtta läggs på röd nia, röd femma läggs på svart sexa och så vidare. Om någon av de sju kolumnerna blir tom kan du flytta dit en kung eller en hel sekvens med kung i topp. När något kort flyttas så vänder du upp det dolda kortet som ligger överst. Om ett ess kommer fram så flyttas detta. Essen läggs i fyra högar allteftersom de dyker upp och målet är alltså att bygga på essen med ett kort i taget tills alla kort är sorterade i färg och nummerordning med de fyra essen underst. Du kan gå igenom högen obegränsat antal gånger. Om du lyckas lägga samtliga korten ovanpå essen så har patiensen gått ut.
 
Olika varianter av Harpan
Det finns en variant av Harpan som kallas för Las Vegas-metoden. Den innebär att du bara får vända vart tredje kort i högen för varje gång du går igenom högen. Denna variant av Harpan är något svårare och patiensen tar då också längre tid att lägga. Om du spelar Harpan på datorn så kan du välja till tidtagning och då kan du tävla mot dig själv. Där kan du också välja olika baksidor på korten utifrån en mönsterbank.