Klockan

Patiens Klockan

Klockan är en enkel, men populär patiens som förstås har fått sitt namn eftersom kortens placering motsvarar timmarnas placering på en klocka.  Patiensen är ett roligt sätt för barn att lära sig klockan. Det är en patiens som inte går ut särskilt ofta, så den är klurig, men rolig och utmanande. Om patiensen går ut eller inte beror på kortlekens blandning, det vill säga slumpen. Patiensen kallas även för Farfars Klocka.

 
Att börja patiensen
För att lägga Klockan använder du dig av en helt vanlig kortlek bestående av 52 kort. Du börjar med att lägga ut kort i en ring som en klocka. Korten ska vara dolda, ryggsidan ska alltså vara uppåt. Till att börja med blir det alltså 12 kort du lägger ut, ett kort för varje timme på klockan. Därefter lägger du ett kort i mitten av kortringen. Sedan fortsätter du att lägga ut korten tills det finns fyra kort i alla högar.
 
Att lägga patiensen
När alla korten är utlagda är det dags att börja spela, det vill säga lägga patiensen. Du börjar med att lyfta ett kort ur mittenhögen. Placera sedan kortet med ryggsidan nedåt på högen vid det klockslag som kortet motsvarar. Detta kort ska alltså vara öppet. Tar du exempelvis upp ruter sju lägger du detta kort med sjuan uppåt i den hög som finns där siffran sju finns på klockan. Ta sedan det understa kortet ur samma hög som du nyss lade kortet på och placera detta kort på det klockslag som motsvarar kortets valör. Om det är en tvåa som ligger underst i högen så lägger du detta där tvåans plats finns. Om du får en kung så läggs detta kort på högen i mitten och så tar du ett nytt kort från denna hög sedan. Patiensen går ut om klockan blir fullständig. Det betyder att det sista kortet ska vara en kung.