Harpan

Patiens Harpan 

Harpan är en av världens mest kända patienser.  På engelska heter patiensen Solitair som förstås kommer av det franska ordet för patiens, Solitaire. Harpan finns i en dataversion också och dataspelet följer med operativsystemet Windows, därför har den blivit mycket spridd över världen. Självklart kan du lägga patiensen med en vanlig kortlek också ifall du vill. Spelets mål är att bygga upp kortlekens samtliga kort i nummerordning ovanpå essen.

 
Att börja patiensen
För att spela Harpan börjar du med att lägga ut en vågrät rad med sex dolda kort och ett öppet kort. På denna rad lägger du sedan ut fem dolda kort och ett öppet kort. Alla dolda kort i föregående rad täcks då utav ett kort, medan det öppna kortet i föregående rad inte blir täckt. Därefter lägger du ut fyra dolda kort och ett öppet kort ovanpå föregående rad och så fortsätter man tills du på slutet endast lägger ett öppet kort längst ner i den första kolumnen av kort. Resterande kort i leken bildar hög vid sidan av talongen.
 
Att lägga patiensen
När du har gjort patiensens upplägg är det dags att börja spela. Du flyttar alla kort som går att flytta innan du tar upp nya kort från högen. Du bygger på kolumnerna i fallande höjd och varierande färg. Svart åtta läggs på röd nia, röd femma läggs på svart sexa och så vidare. Om någon av de sju kolumnerna blir tom kan du flytta dit en kung eller en hel sekvens med kung i topp. När något kort flyttas så vänder du upp det dolda kortet som ligger överst. Om ett ess kommer fram så flyttas detta. Essen läggs i fyra högar allteftersom de dyker upp och målet är alltså att bygga på essen med ett kort i taget tills alla kort är sorterade i färg och nummerordning med de fyra essen underst. Du kan gå igenom högen obegränsat antal gånger. Om du lyckas lägga samtliga korten ovanpå essen så har patiensen gått ut.
 
Olika varianter av Harpan
Det finns en variant av Harpan som kallas för Las Vegas-metoden. Den innebär att du bara får vända vart tredje kort i högen för varje gång du går igenom högen. Denna variant av Harpan är något svårare och patiensen tar då också längre tid att lägga. Om du spelar Harpan på datorn så kan du välja till tidtagning och då kan du tävla mot dig själv. Där kan du också välja olika baksidor på korten utifrån en mönsterbank.